Verenigingen

Ondernemers Vereniging LMS

Ondernemers Vereniging LMS De Vereniging heeft als doelstelling: Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de aangesloten ondernemers en ondernemingen in de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Het starten en faciliteren van verschillende samenwerkingsactiviteiten tussen de leden en eventuele derden. Het optreden als vertegenwoordiger van de aangesloten bedrijven ten opzichte van de stichting …

Ondernemers Vereniging LMS Lees verder »

IIsklub IIsnocht

IIsklub IIsnocht IJsbaan van Lekkum CorrespondentieadresDe Bult 39081AD Lekkum Penningmeester Kees Osinga 058-2673342 Bestuurslid Douwe de Vries Locatie De ijsbaan bevindt zich tussen De Terp 16 en De Terp 18 in Lekkum. Adres voor navigatie IISKLUB IISNOCHTDe Terp 16A9081AD Lekkum Openingstijden Op Afspraak

Toneelvereniging de Trije Doarpen

Toneelvereniging de Trije Doarpen De toneelvereniging van de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Secretaris Lisa Romkes Bestuurslid Dick Gardenier Bestuurslid Theo van der Molen Bestuurslid Klaas Zwart Bestuurslid Sietse de Vries 

Dorpskoor Hawar

Dorpskoor Hawar Het koor van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Voorzitter Alie Buikema Dirigent  Jildou Talman Locatie Adres voor navigatie De kerk in LekkumTsjerkepaed 269081 AT Lekkum Repetitietijden Zondag 19:30 tot 21:30 1x per 2 weken

Tafeltennisvereniging Rood Wit

Tafeltennisvereniging Rood Wit De tafeltennisvereniging van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. CorrespondentieadresBuorren 639081AM Lekkum Voorzitter Rudolf Tigchelaar 06-22908075 Secretaris Rita Ritskes  06-20299309 Penningmeester Rixt Santema  Wedstrijdleiding Richard Regeling   06-41320462 Locatie De tafeltennisvereniging speelt in het Doarpshus in Lekkum. Adres voor navigatie Doarpshus De WeemeWeme 189081 AS Lekkum Openingstijden Donderdagavond jeugd: 19-20 uur volwassenen: 20-23 uur

V.V.V. Lekkum, Miedum, Snakkerburen

V.V.V. Lekkum, Miedum, Snakkerburen De Vereniging voor Volksvermaken organiseert jaarlijks het dorpsfeest in de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Voorzitter Gerrit Gardenier Secretariaat Jan Akkerman Penningmeester Hindrik Kooistra  Bestuurslid Durk Gardenier Bestuurslid Cor Opmeer Locatie Het dorpsfeest vindt plaats bij het sportveld van Lekkum. Adres dorpsfeest BuorrenLekkum Periode 1e weekend van juni

Kaatsvereniging Reitsje him

Kaatsvereniging Reitsje him De kaatsvereniging van Lekkum. CorrespondentieadresWeme 119081 AS Lekkum Voorzitter Peter Landstra Secretaris Richard Regeling 06-41320462 Penningmeester Harmen Bouma Bestuurslid Chris v.d. Let  Locatie Het speelveld van de kaatsvereniging bevindt zich aan de Buorren in Lekkum Adres voor navigatie Kaatsvereniging LekkumBuorren Lekkum Openingstijden Op Afspraak

Ontspanningsvereniging Lekkum

Ontspanningsvereniging Lekkum OVL OVL is een vereniging die jaarlijks van alles in Lekkum, ten behoeve voor de bewoners van Lekkum, Miedum en Snakkerburen organiseert. Van Pubquiz tot een feestavond, van bingo tot een puzzelrit. Voorzitter Frans Romkes Secretaris Margreet Smit Penningmeester Pouwel van der Berg Bestuurslid Hannie van der Meer Bestuurslid Jolanda van der Veen …

Ontspanningsvereniging Lekkum Lees verder »

Biljartvereniging Lekkum

Biljartvereniging Lekkum De Biljartvereniging Lekkum is de biljartvereniging voor de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen en opgericht in 1974. Voorzitter N.Drijver Secretaris J. Tadema         058-26676306-13301949 Penningmeester R. Drijver 058-2664251 Wedstrijdleider J. Tadema Locatie De biljartvereniging speelt in het Doarpshus in Lekkum. Adres voor navigatie Doarpshus De WeemeWeme 189081 AS Lekkum Openingstijden Vaste competitieavond: maandagavond van …

Biljartvereniging Lekkum Lees verder »