Maand: januari 2022

School en Kinderopvang

Professor Wassenbergskoalle Lekkum De Professor Wassenberghskoalle is een openbaar Educatief Kindcentrum in het dorp Lekkum. Een plaats waar aandacht is voor onderwijs en opvoeding. Kinderopvang, (2 – 4 jarigen oftewel de peuterspeelzaal) en school werken volgens dezelfde uitgangspunten. Dit is de pedagogiek van Reggio Emilia. Hierin staat het kind centraal. De Reggio-benadering, ook wel Reggio-approach …

School en Kinderopvang Lees verder »

Camperplaats Lekkum

Camperplaats Lekkum Deze camperplaats biedt plek voor 15 campers en is gedurende het gehele jaar 7 dagen per week geopend. De camperplaats is afgeschermd en toegankelijk via een eigen oprit. Iedere plek is verhard en voorzien van een grasveldje, eigen stroomvoorziening van 10 Ampère en Wifi. Faciliteiten: Alles op onze camperplaats is inclusief. Bezoekers kunnen …

Camperplaats Lekkum Lees verder »

Stichting Doarpstun Snakkerbuorren

Stichting Doarpstun Snakkerbuorren In 2001 hebben een paar enthousiaste vrijwilligers besloten om de voormalige kwekerij in Snakkerburen op te knappen en te veranderen in een gemeenschappelijke tuin voor bewoners van Lekkum, Miedum en Snakkerburen e.o. De afgelopen 20 jaar is een prachtige veelzijdige tuin ontwikkeld. die zorgt voor een breder aanbod van natuurlijk geteelde voeding. …

Stichting Doarpstun Snakkerbuorren Lees verder »

Kerk

Protestantse gemeente Lekkum-Miedum-Snakkerburen-Blitsaerd Predikant Gerben Hoogterp 058-7370008 gerbenhoogterp@kerklekkum.nl Koster/behherder begraafplaats Rixt Santema    058-2671647rixtsantema@gmail.com Scriba Alie Buikema scriba@kerklekkum.nl Locatie Kerk Adres voor navigatie Tsjerkepaed 26 9081 AT Lekkum Openingstijden tijdens de kerkdiensten en op afspraak

IIsklub IIsnocht

IIsklub IIsnocht IJsbaan van Lekkum CorrespondentieadresDe Bult 39081AD Lekkum Penningmeester Kees Osinga 058-2673342 Bestuurslid Douwe de Vries Locatie De ijsbaan bevindt zich tussen De Terp 16 en De Terp 18 in Lekkum. Adres voor navigatie IISKLUB IISNOCHTDe Terp 16A9081AD Lekkum Openingstijden Op Afspraak

Toneelvereniging de Trije Doarpen

Toneelvereniging de Trije Doarpen De toneelvereniging van de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Secretaris Lisa Romkes Bestuurslid Dick Gardenier Bestuurslid Theo van der Molen Bestuurslid Klaas Zwart Bestuurslid Sietse de Vries 

Dorpskoor Hawar

Dorpskoor Hawar Het koor van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Voorzitter Alie Buikema Dirigent  Jildou Talman Locatie Adres voor navigatie De kerk in LekkumTsjerkepaed 269081 AT Lekkum Repetitietijden Zondag 19:30 tot 21:30 1x per 2 weken

Tafeltennisvereniging Rood Wit

Tafeltennisvereniging Rood Wit De tafeltennisvereniging van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. CorrespondentieadresBuorren 639081AM Lekkum Voorzitter Rudolf Tigchelaar 06-22908075 Secretaris Rita Ritskes  06-20299309 Penningmeester Rixt Santema  Wedstrijdleiding Richard Regeling   06-41320462 Locatie De tafeltennisvereniging speelt in het Doarpshus in Lekkum. Adres voor navigatie Doarpshus De WeemeWeme 189081 AS Lekkum Openingstijden Donderdagavond jeugd: 19-20 uur volwassenen: 20-23 uur

V.V.V. Lekkum, Miedum, Snakkerburen

V.V.V. Lekkum, Miedum, Snakkerburen De Vereniging voor Volksvermaken organiseert jaarlijks het dorpsfeest in de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Voorzitter Gerrit Gardenier Secretariaat Jan Akkerman Penningmeester Hindrik Kooistra  Bestuurslid Durk Gardenier Bestuurslid Cor Opmeer Locatie Het dorpsfeest vindt plaats bij het sportveld van Lekkum. Adres dorpsfeest BuorrenLekkum Periode 1e weekend van juni

Kaatsvereniging Reitsje him

Kaatsvereniging Reitsje him De kaatsvereniging van Lekkum. CorrespondentieadresWeme 119081 AS Lekkum Voorzitter Peter Landstra Secretaris Richard Regeling 06-41320462 Penningmeester Harmen Bouma Bestuurslid Chris v.d. Let  Locatie Het speelveld van de kaatsvereniging bevindt zich aan de Buorren in Lekkum Adres voor navigatie Kaatsvereniging LekkumBuorren Lekkum Openingstijden Op Afspraak