Dorpsblad “De Kobbeflecht”

De Kobbeflecht is vanaf 1971 het mededelingenorgaan van Dorpsbelang LMS en verschijnt 10-maal per jaar.

Naast Dorpsbelang gebruiken de Verenigingen, het Dorpshuis, de Doarpstun, de School en de Kerk de Kobbeflecht om informatie en nieuws te brengen.


RedactieCor Opmeer, Gerard Jongens, Nico Hazelhoff en Christine Tjalsma
CorrespondentieadresCor Opmeer
Terp 20
9081 AV Lekkum
058-2664273

Abonnement

Het lidmaatschap van Dorpsbelang en de Kobbeflecht samen bedraagt voor inwoners van de 3 dorpen € 20,– per jaar.

Voor adverteerders die het gehele jaar een advertentie plaatsen is de Kobbeflecht gratis.
Adverteerders die in een van de dorpen wonen betalen dan nog wel voor het lidmaatschap van Dorpsbelang,  te weten €3,– per jaar.

Adverteren in de Kobbeflecht:
1 pagina         € 100– per seizoen
1 pagina in kleur € 110,– per seizoen 1/2 pagina    € 60– per seizoen
1/3 pagina    € 45,– per seizoen
1/4 pagina    € 45,,– per seizoen

Eenmalig adverteren kan ook: bv. 1 pagina à € 12,50 of een Kobbetje voor € 5,–

Adverteren in “de Kobbeflecht”