Lekkum

Algemeen

Lekkum is een dorp in de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland (Nederland).
Het ligt ten noorden van de stad Leeuwarden aan de Dokkumer Ee en telt ongeveer 380 inwoners (2018).

Lekkum vormt samen met de dorpen Snakkerburen en Miedum al eeuwen lang één gemeenschap. De drie dorpen worden ook wel De Trije Doarpen genoemd. Er bestaan vele samenwerkingen tussen de dorpen, vooral op het vlak van cultuur. Zo bestaat onder andere een gezamenlijke dorpsblad, genaamd De Kobbeflecht. De drie dorpen hebben ook één dorpsvereniging, Dorpsbelang die zich inzet voor de belangen van de dorpsbewoners.

Tot 1 januari 1944 maakte Lekkum deel uit van de gemeente Leeuwarderadeel.

Naamsverklaring

Ontstaansgeschiedenis

Miedum

Algemeen

Miedum is een dorp in de Friese gemeente Leeuwarden.
Het ligt ten noorden van de stad Leeuwarden, tussen de Dokkumer Ee en de Ouddeel en telt in 2018 ongeveer 55 inwoners (samen met het buitengebied van Lekkum).

Miedum vormt samen met de dorpen Snakkerburen en Lekkum al eeuwen lang één gemeenschap. De drie dorpen worden ook wel “De Trije Doarpen” genoemd. Er bestaan vele samenwerkingen tussen de dorpen, vooral op het vlak van cultuur. Zo bestaat onder andere een gezamenlijk dorpsblad, genaamd De Kobbeflecht. De drie dorpen hebben ook één dorpsvereniging, Dorpsbelang die zich inzet voor de belangen van de dorpsbewoners.

Tot 1 januari 1944 maakte Miedum deel uit van de gemeente Leeuwarderadeel.

Naamsverklaring

Ontstaansgeschiedenis

Snakkerburen

Algemeen

Snakkerburen (Fries: Snakkerbuorren ) is een dorp in de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten noorden van de stad Leeuwarden en ten zuiden van Lekkum, aan de Dokkumer Ee, en telt in 2018 215 inwoners.

Snakkerburen vormt samen met de dorpen Miedum en Lekkum al eeuwen lang één gemeenschap. De drie dorpen worden ook wel De Trije Doarpen genoemd. Er bestaan vele samenwerkingen tussen de dorpen, vooral op het vlak van cultuur. Zo bestaat onder andere een gezamenlijke dorpsblad, genaamd De Kobbeflecht. De drie dorpen hebben ook één dorpsvereniging, Dorpsbelang die zich inzet voor de belangen van de dorpsbewoners.

Snakkerburen kent een eigen tuin, de Hof van Eeden, deze wordt beheerd door de “Stichting Doarpstún Snakkerburen“. Daarnaast heeft Snakkerburen een wandelroute, waarmee u kennis kunt maken met Snakkerburen en haar bijzondere (historische) locaties, woningen, markante personen en verhalen.

De gemeentelijke naamgevingscommissie maakte overigens in juni 2007 duidelijk dat Snakkerburen ten onrechte als dorp wordt aangemerkt, maar altijd een buurtschap is geweest. Dit zou blijken uit een document uit 1975.

Naamsverklaring

Ontstaansgeschiedenis