OVER
ONS

De afgelopen maanden is de website van Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen vernieuwd.

Heeft u vragen bestemd voor dorpsbelang, stuurt u dan een mail naar secretariaat@dorpsbelanglms.nl

Beheer Website en Facebook: Grieteke Ferwerda (grieteke@dorpsbelanglms.nl)