Stichting Simmeriis

Simmeriis is het plan om rond de Lekkumer ijsbaan een culturele activiteit te organiseren. Arcadia heeft eind 2022 een intentieverklaring van Dorpsbelang, Ijsbaanvereniging Iisnocht, de Wassenberghskoalle en de Kerk hierover goedgekeurd. Inmiddels is een kerngroep gevormd. Leden van deze kerngroep zijn: Alger Algra, Gerda Bakker, Gerben Hoogterp, Stephan Janssen, Sytze Jonker, Kees Osinga en Sarah […]

Stichting Simmeriis Meer lezen »

Podium Zwaluw

Podium Zwaluw huist in de nieuw opgebouwde schuur van Centrum Pacha Mama aan het Mearsterpaed in Lekkum. Eens per maand wordt hier een Open Podium georganiseerd, waar dichters, schrijvers, muzikanten en theatermakers welkom zijn om hun kunsten te vertonen. Publiek is welkom. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom, zodat het podium kan

Podium Zwaluw Meer lezen »

SUBSIDIES AANVRAGEN BIJ DORPSBELANG

Elk jaar krijgt Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen gelden van de gemeente Leeuwarden en vanuit het lidmaatschap van de Vereniging. Deze gelden worden gebruikt voor het Dorpsblad “de Kobbeflecht ” en voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en activiteiten binnen de drie dorpen. Elk jaar kunnen verenigingen, groepen en individuele personen vanuit de drie dorpen

SUBSIDIES AANVRAGEN BIJ DORPSBELANG Meer lezen »

Ondernemers Vereniging LMS

Ondernemers Vereniging LMS De Vereniging heeft als doelstelling: Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de aangesloten ondernemers en ondernemingen in de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Het starten en faciliteren van verschillende samenwerkingsactiviteiten tussen de leden en eventuele derden. Het optreden als vertegenwoordiger van de aangesloten bedrijven ten opzichte van de stichting

Ondernemers Vereniging LMS Meer lezen »

Boerenbedrijven Lekkum en Miedum

Burmaniaboerderij Burmania Boerderij is een biologisch melkveebedrijf met 80 koeien, 40 schapen, 20 legkippen en nog een aantal hobbydieren. Adres: Miedwei 2, 9081 AJ Lekkum Telefoon: 058-2650490 Melkveebedrijf Van Houten De familie van Houten runt een melkveebedrijf in Lekkum dat tegen de wijk Blitsaerd aan ligt. Op de stallen liggen zonnepanelen. Steeds meer installaties/motoren worden

Boerenbedrijven Lekkum en Miedum Meer lezen »

Haven Lekkum

Haven Lekkum Het dorp Lekkum beschikt over een eigen haven. Het is een kleinschalige haven die aan ongeveer 40 vaartuigen een plek biedt.Eind jaren 90 is in samenwerking met Dorpsbelang, de gemeente Leeuwarden en vrijwilligers uit Lekkum deze haven gerealiseerd.De haven is gelegen aan De Tromp, aan de westzijde van het dorp.De vaste ligplaatsen in

Haven Lekkum Meer lezen »

Projectgroep EEnergie

Projectgroep EEnergie Een drietal inwoners van Snakkerburen heeft vanuit persoonlijke interesse in de onderwerpen Energie en Duurzaamheid en betrokkenheid bij de dorpen nagedacht over te nemen stappen om te komen tot een mogelijke collectieve energie opwekking en het gebruik hiervan.Mogelijk kunnen we gezamenlijk bouwen aan een groene “energie coöperatie”.Hoe mooi zou het zijn als we

Projectgroep EEnergie Meer lezen »

Groene Handen

Groene Handen Snakkerbuorren Snakkerburen is een hechte en betrokken gemeenschap. De werkgroep de “Groene handen van Snakkerburen ” heeft samen met een aantal bewoners een plan gemaakt om de omgeving te vergroenen.De werkgroep De Groene Handen bestaat uit: Marja Boonstra, Hendrikus Venema, Lies van Lingen, Pieteke Pothuma Linthorst In het voorjaar van 2021 zijn wensen

Groene Handen Meer lezen »

Iepenloftspul Snakkerbuorren

Iepenloftspul Snakkerbuorren Sinds 2008 organiseren de drie dorpen Snakkerburen, Lekkum en Miedum ieder jaar gezamenlijk een Iepenloftspul.Traditiegetrouw wordt het stuk ieder jaar op De Doarpstûn in Snakkerbuorren ten tonele gebracht.Een prachtige en unieke locatie waar, te midden van het groen, in de zomer genoten kan worden van meerdere voorstellingen in de open lucht.Het Iepenloftspul is een activiteit van De Doarpstûn, maar wordt namens het bestuur van de tûn georganiseerd door de

Iepenloftspul Snakkerbuorren Meer lezen »

’t Stalhus Lekkum

’t Stalhus Lekkum – training, coaching en (groene) dienstverlening ’t Stalhus is in september 2018 officieel erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bij ’t Stalhus verzorgt men diverse trainings- en coachingstrajecten op maat. Het uitgangspunt is om in een vertrouwde setting het maximale resultaat uit de deelnemers te halen. Deze trajecten worden

’t Stalhus Lekkum Meer lezen »