OVER
ONS

Het afgelopen jaar is de website van Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen vernieuwd.

Heeft u vragen bestemd voor dorpsbelang, stuurt u dan een mail naar secretariaat@dorpsbelanglms.nl

  • ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG

    De ALV wordt dit jaar op een woensdag gehouden en wel op woensdag 20 maart a.s. 20 uur in het Doarpshûs De Weeme in Lekkum.

    Lees meer