Bestuur

Namens de drie dorpen hebben de volgende personen zitting in Dorpsbelang:

VACATURE

Voorzitter

Piet Weiland

Penningmeester

VACATURE

Secretaris

Cor Opmeer

Waarnemend voorzitter

Jos Felen

Bestuurslid


Na de dringende oproep voor nieuwe bestuursleden hebben 3 personen zich gemeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2023 zullen zij worden voorgesteld. Wanneer zij officieel door de leden zijn benoemd is het de bedoeling dat Tia van der Velde voorzitter wordt, Jildau van der Molen secretaris en dat Ane Heidema Piet Weiland gaat opvolgen als penningmeester. Piet zal dan in ieder geval nog een seizoen als bestuurslid blijven deelnemen.

Contactgegevens

Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen

Secretariaat vacature

Postadres: Terp 20, 9081 AV Lekkum

Dorpsbelang LMS is een vereniging. De “spelregels” van deze vereniging zijn vastgelegd in de statuten.

Statuten

VERGADERINGEN BESTUUR

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen vergadert in principe eenmaal per maand (vanaf september 2022 op een donderdag) van 20 tot 22 uur in het Doarpshûs De Weeme. Van 20 tot 20:30 is er inloopspreekuur.

De eerstvolgende datum voor 2023 is dinsdag 18 april.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: dinsdag 21 maart 2023 Tijd van aanvang: 20 uur Plaats: Dorpshuis “de Weeme” in Lekkum

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen schrijft in elke editie van het Dorpsblad de Kobbeflecht een stukje over de laatste nieuwtjes en bewonderenswaardigheden.

Facebook:
Wijkprogramma Gemeente Leeuwarden: