Bestuur

Namens de drie dorpen hebben de volgende personen zitting in Dorpsbelang:

Tia van der Velde

Voorzitter

Ane Heidema

Penningmeester

Onze secretaris, Jildau van der Molen is 31 december 2023 overleden.

Secretaris

Jos Felen

Bestuurslid

Foto’s gemaakt door Maaike Felen

Contactgegevens

Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen

Secretariaat: in verband met het overlijden van Jildau van der Molen wordt het secretariaat waargenomen door Grieteke Ferwerda

Postadres: Oan ‘e Ie 24 Snakkerburen

Dorpsbelang LMS is een vereniging. De “spelregels” van deze vereniging zijn vastgelegd in de statuten.

Statuten

VERGADERINGEN BESTUUR

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen vergadert in principe eenmaal per maand van 20 tot 22 uur bij een bestuurslid thuis.

De eerste vergadering in 2024 is op donderdag 1 februari. Dringende zaken die onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht, kunnen aan het secretariaat worden gemaild.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 20 maart a.s. Tijd van aanvang: 20 uur Plaats: Dorpshuis “de Weeme” in Lekkum

Verslagen

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen schrijft in elke editie van het Dorpsblad de Kobbeflecht een stukje over de laatste nieuwtjes en bewonderenswaardigheden.

Facebook:
Wijkprogramma Gemeente Leeuwarden: