Bestuur

Namens de drie dorpen hebben de volgende personen zitting in Dorpsbelang:

Tia van der Velde

Voorzitter

Ane Heidema

Penningmeester

Jildau van der Molen

Secretaris

Jos Felen

Bestuurslid

Contactgegevens

Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen

Secretariaat: Jildau van der Molen
Postadres: Buorren 3, 9081 AL Lekkum

Dorpsbelang LMS is een vereniging. De “spelregels” van deze vereniging zijn vastgelegd in de statuten.

Statuten

VERGADERINGEN BESTUUR

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen vergadert in principe eenmaal per maand (vanaf september 2022 op een donderdag) van 20 tot 22 uur in het Doarpshûs De Weeme.

Van 20 tot 20:30 is er inloopspreekuur.

De eerstvolgende datum voor 2023 is nog niet bekend. Dringende zaken die onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht, kunnen aan het secretariaat worden gemaild.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 3-de dinsdag in maart Tijd van aanvang: 20 uur Plaats: Dorpshuis “de Weeme” in Lekkum

Het bestuur van Dorpsbelang Lekkum, Miedum & Snakkerburen schrijft in elke editie van het Dorpsblad de Kobbeflecht een stukje over de laatste nieuwtjes en bewonderenswaardigheden.

Facebook:
Wijkprogramma Gemeente Leeuwarden: