Dorpskoor Hawar

Het koor van Lekkum, Miedum en Snakkerburen.

VoorzitterTineke Radema
Dirigent Jildou Talman

Locatie

Adres voor navigatie

De kerk in Lekkum
Tsjerkepaed 26
9081 AT Lekkum

Repetitietijden

Zondag 19:30 tot 21:30

1x per 2 weken