Toneelvereniging de Trije Doarpen

De toneelvereniging van de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen.

SecretarisLisa Romkes
BestuurslidDick Gardenier
BestuurslidTheo van der Molen
BestuurslidKlaas Zwart
BestuurslidSietse de Vries