Ondernemers Vereniging LMS

De Vereniging heeft als doelstelling:

Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de aangesloten ondernemers en ondernemingen in de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen.

Het starten en faciliteren van verschillende samenwerkingsactiviteiten tussen de leden en eventuele derden.

Het optreden als vertegenwoordiger van de aangesloten bedrijven ten opzichte van de stichting LOF (Leeuwarder Ondernemersfonds) en het beheren van de LOF gelden.

Bij het Leeuwarder Ondernemersfonds kunnen aanvragen worden ingediend voor een financiële bijdrage voor projecten en activiteiten die van betekenis zijn voor de gehele gemeente Leeuwarden (inclusief dorpen). Deze aanvragen kunnen worden ingediend via het Gemeentebreed Budget. Deze aanvragen kunnen twee keer per jaar worden gedaan.

Projecten en activiteiten die wijk- of dorpsgebonden zijn kunnen worden aangevraagd via het Gebiedsgebonden Budget. Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden.

Bij het indienen van een aanvraag moeten minimaal drie richtlijnen/criteria worden opgenomen in de aanvraag. Hierbij wegen de pijlers toerisme en economie het zwaarst.

Het project of de activiteit moet plaatsvinden binnen de Gemeente Leeuwarden.

Correspondentieadres
Kealledykje 1
9081 AX Lekkum

Bestuur: Hielke Nienhuis
Watse Tichelaar