Stichting Simmeriis

Simmeriis is het plan om rond de Lekkumer ijsbaan een culturele activiteit te organiseren. Arcadia heeft eind 2022 een intentieverklaring van Dorpsbelang, Ijsbaanvereniging Iisnocht, de Wassenberghskoalle en de Kerk hierover goedgekeurd.

Inmiddels is een kerngroep gevormd. Leden van deze kerngroep zijn: Alger Algra, Gerda Bakker, Gerben Hoogterp, Stephan Janssen, Sytze Jonker, Kees Osinga en Sarah Sotemann.

Een ieder heeft de gelegenheid gehad om ideeën in te brengen. Op 21 juni 2023 is de presentatie van de ingeleverde ideeën geweest.

Allemaal ideeën, naast de oorspronkelijke en blijvende invulling van ijsbaan in de winter en schapenweide gedurende de rest van het jaar. Ideeën die een verbinding maken tussen de oorspronkelijke ijsbaan en de huidige klimaatveranderingen, tussen de oudere en jongere generaties en daarmee het belang van de mienskip onderstrepen.

Met 1 idee wil de gevormde kerngroep zeker aan de slag. Dat is het plan dat kinderen van de school ouderen in het dorp te gaan interviewen over hun belevenissen op en rond de ijsbaan. De verhalen worden geïllustreerd met foto’s, die uitvergroot rond de ijsbaan zullen worden opgesteld. Middels een QR-code kunnen de verhalen met een telefoon via de website worden beluisterd. Ook een aparte foto-expositie is mogelijk.