Groene Handen Snakkerbuorren

Snakkerburen is een hechte en betrokken gemeenschap. De werkgroep de “Groene handen van Snakkerburen ” heeft samen met een aantal bewoners een plan gemaakt om de omgeving te vergroenen.
De werkgroep De Groene Handen bestaat uit: Marja Boonstra, Hendrikus Venema, Lies van Lingen, Pieteke Pothuma Linthorst

In het voorjaar van 2021 zijn wensen en ideeën van de bewoners van Snakkerburen  geïnventariseerd en daarna zijn een aantal subsidieaanvragen gehonoreerd.
Vervolgens is een aantal plannen uitgevoerd, zoals:
– 4 bijen- en insectenhotels in en rondom Snakkerburen.
– de bermen van toegangswegen zijn ingezaaid met wilde bloemzaadmengels.
– Oan ‘ Dyk is opgeruimd en 50 bakken met vaste planten, kruiden en bloemen geplaatst.
– Bij de Kasteleinshoeke zijn 3 grote vakken met vaste planten aangelegd.
– ca. 150 Metalbirds zijn in de bomen geplaatst. Hierin kan vogelvoer gehangen worden.
– de groene structuur langs alle toegangswegen is versterkt.

Ideeën voor de toekomst:
– een zitelement maken aan de Dokkumer Ee voor bewoners en bezoekers.
– het maken van een vitrinekast voor kunst gemaakt door bewoners van Snakkerburen.
– het realiseren een boeken-, zaden- en planten bibliotheek voor uitdelen en ruilen.