Haven Lekkum

Het dorp Lekkum beschikt over een eigen haven. Het is een kleinschalige haven die aan ongeveer 40 vaartuigen een plek biedt.
Eind jaren 90 is in samenwerking met Dorpsbelang, de gemeente Leeuwarden en vrijwilligers uit Lekkum deze haven gerealiseerd.
De haven is gelegen aan De Tromp, aan de westzijde van het dorp.
De vaste ligplaatsen in de haven zijn uitsluitend bestemd voor inwoners van de drie dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen.
Op de “punt” van de haven worden plaatsen vrij gehouden voor passanten. Hier wordt zomers graag gebruik van gemaakt.
Door zijn unieke ligging is de haven met aangrenzend groen zomers een aantrekkelijke locatie voor zowel watersportende dorpsgenoten, vissers, zwemmers als passanten. En ’s winters is het een prima uitvalsbasis om een tocht te schaatsen.
 De haven wordt beheerd door de havencommissie. Deze commissie valt onder de vereniging voor Dorpsbelang LMS. De commissie stelt zich ten doel de haven te beheren en de belangen van de water sportende inwoners van Lekkum, Miedum en Snakkerburen te
behartigen. De leden van de commissie bestaan uit vrijwilligers, bootbezitters/watersporters.
Het gebruik van de trailerhelling is voor de inwoners vrij.
Niet-dorpsgenoten betalen hiervoor € 2,50 per keer. Met de opbrengst hiervan en de ligplaatsvergoeding wordt klein onderhoud aan de haven uitgevoerd.
In de mededelingenkast bij de trailerhelling staan de belangrijkste regels voor het gebruik van de helling en de haven. Op verzoek is een havenreglement te verkrijgen.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Havenmeester/secr. M. Jepkema,

De Tromp 13, 9081 AE Lekkum Telefoon 06-19526776