Professor Wassenbergskoalle Lekkum

De Professor Wassenberghskoalle is een openbaar Educatief Kindcentrum in het dorp Lekkum. Een plaats waar aandacht is voor onderwijs en opvoeding. Kinderopvang, (2 – 4 jarigen oftewel de peuterspeelzaal) en school werken volgens dezelfde uitgangspunten. Dit is de pedagogiek van Reggio Emilia. Hierin staat het kind centraal. De Reggio-benadering, ook wel Reggio-approach genoemd, is verweven in alle vakken: taal, rekenen, wereldoriëntatie, geschiedenis, enzovoort

Toekomst School: Na jaren van ruimtegebrek heeft de gemeente Leeuwarden budget vrijgemaakt voor de bouw van een geheel nieuwe school, waarin naast de basisschhol, ook de peuterspeelontdekplek, de BSO en de VSO hun plek zullen vinden. Er zal een Integraal Kindcentrum (IKC) worden gerealiseerd. De eerste stap is het vinden van een geschikte locatie

DirecteurHennie Zwart058-266 48 61
Adjunct hoofd Peuterspeelzaal en BSO Villa Emilia  Stefanie Langenberg       058-266 48 61

Locatie School

Adres voor navigatie

Ieborchpaed 6
9081 AR Lekkum

Ook uitgangen aan de Buorren en De Weme

Openingstijden

Schooltijden