Protestantse gemeente Lekkum-Miedum-Snakkerburen-Blitsaerd

PredikantGerben Hoogterp058-7370008 gerbenhoogterp@kerklekkum.nl
Koster/behherder begraafplaats Rixt Santema    058-2671647
rixtsantema@gmail.com
ScribaAlie Buikemascriba@kerklekkum.nl

Locatie Kerk

Adres voor navigatie

Tsjerkepaed 26 9081 AT Lekkum

Openingstijden

tijdens de kerkdiensten en op afspraak